סוגי עץ

מרקם העץ הוא מאפיין חשוב בסיווג המגוון הרחב של סוגי העץ הקיימים. כאשר העצים צומחים וגדלים, הם מפתחים סימני זיהוי ברורים וייחודיים. קצב הצמיחה של העץ (מהיר או איטי), משפיע על רוחב החתך של טבעות העץ. בעצים שקצב הצמיחה שלהם מהיר, הטבעות תהיינה רחבות יותר והעץ יהיה רך יותר, ואילו בעצים שקצב הצמיחה שלהם איטי הטבעות תהיינה צפופות יותר והעץ יהיה קשה יותר. בהמשך מופיע סיווג של סוגי עץ, כולל המאפיינים העיקריים שלהם.

מדריכים - סוגי עץ

סוגי עץ שרפיים (Resinous Woods)

מקורם של סוגי העץ השרפיים הוא בעצים שקצב צמיחתם איטי. עצים אלה צומחים באזורים בהם האקלים קר או נוח, וסוגי עץ אלה נחשבים כחומר אידיאלי עקב העמידות המכאנית המעולה שלהם. זהו סוג העץ השכיח ביותר בו נעשה שימוש בעבודות נגרות ובניין. הדוגמאות השכיחות ביותר הן אורן (Pine), אשוח (Fir) וארזית (Larch).

סוגי עץ לא-מחטניים (Non-Coniferous Woods)

מקורם של סוגי העץ הלא-מחטניים הוא בעצים אותם ניתן למצוא, בדרך כלל, באזורים בהם האקלים נוח. סוגי העצים הללו עתירי עלים ומתאפיינים במספר רב של ענפים. קטגוריה זו נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות: קבוצת העצים הקשים (Hardwood), קבוצת העצים הרכים (Softwood) וקבוצת עצי הנוי (Fine Wood). קבוצת העצים הקשים כוללת את האלון (Oak) והאשור (בוק – Beech). קבוצת העצים הרכים כוללת את הלבנה (Birch) והצפצפה (Poplar). קבוצת עצי הנוי כוללת את האגוז (Walnut), הדובדבן (Cherry), התפוח (Apple), הזית (Olive) ועצי פרי אחרים.

מדריכים - סוגי עץ

סוגי עץ אקזוטיים (Exotic Woods)

סוגי עץ אלה מבוקשים מאוד בזכות עמידותם הגבוהה, המאפשרת איכות גימור גבוהה יותר. קבוצה זו כוללת את התולענה (מהגוני – Mahogany), ה-Iroko/Odum, ההבנה (Ebony), הטיק (Teak), הפוליסנדר (Palisander), הסיסם (Rosewood) וסוגי עץ נוספים.

הרכב (Composition)

כמו כל חומר אורגני אחר, העץ בנוי מתאים המוצמדים זה לזה על-ידי ליגנין. המרכיבים העיקריים שלו, המהווים את הבסיס לתכונותיו הפיסיות והמכאניות, מפורטים בטבלה דלהלן.

עצים מחטניים
הרכב
צלולוזה (תאית)
50%
המיצלולוזה
23%
ליגנין
27%
עצים לא-מחטניים
צלולוזה (תאית)
50%
המיצלולוזה
26%
ליגנין
24%
המרכיבים המשניים הם מרכיבי הספגה (Impregnations) ואינם מהווים חלק מקרום התא עצמו
פחמן
50%
מימן
5.4%
חנקן
0.1%
חמצן
44%
אפר
0.5%