»
»
עמידות העץ לפי סוגים

עמידות העץ לפי סוגים

לסוגי עץ שונים עמידות שונה כנגד פגעי מזג האוויר. מוצרים על בסיס עץ המיועדים לשימוש בתנאי חוץ, שאינם באים במגע עם הקרקע – כולל מרפסות, ספסלים, תיבות, חיפויי קיר, דלתות וחלונות – חובה להגדיר כסיווג 3. בזכות השימוש במוצרי BONDEX, ניתן להשתמש בסוגי עץ מחטניים ורחבי-עלים ב-3 הסיווגים וכתחליפים לסוגי עץ קשים, בתנאי שהם קיבלו את הטיפול הנכון.

עמידות העץ לפי סוגים
סוג העץ
מחטני
רחב-עלים
קטגוריית העמידות
אשוח נורבגי (Norwegian Spruce)
4
המלוק (Hemlock)
4
אורן (Pine)
3 – 4
ארזית (Larch)
3
אורן אורגון (Oregon Pine)
3
תולענה/מהגוני (Mahogany)
2
אלון (Oak)
2
מרנטי אדום כהה (Dark Red Meranti)
2 – 3
מרנטי אדום בהיר (Light Red Meranti)
3 – 4
טיק – אפזליה (Teac – Afzelia)
1
פראמיר (Framire)
2 – 3
אירוקו (Iroko)
1 – 2
1: עמיד מאוד 2: עמיד 3: עמידות בינונית 4: עמידות נמוכה 5: לא עמיד

על פי תקן EN335 של הוועדה האירופית לתקנים (CEN), ליישומי חוץ יש להשתמש אך ורק בעץ מסיווגים 3 ו-4 (ראה להלן). עם זאת, מסיבות כלכליות, במקרים רבים נעשה שימוש בסוגי עץ כגון אורן ואשוח. סוגי עץ אלה לא ניחנו בהגנה טבעית נגד עובש, פטריות, חרקים והתפוררות ולפיכך צריכים לעבור טיפול כימי.

סוג 1
עץ לשימוש בתנאי פנים – מוגן לחלוטין מפני לחות
סוג 2
עץ לשימוש בתנאי פנים, מוגן נגד לחות באזורים בהם עלולה להיווצר לחות
סוג 3
משטחי עץ לשימוש בתנאי חוץ ללא מגע עם הקרקע
סוג 3.1
מוגן, הרטבה לעיתים (לא תכופה)
סוג 3.2
לא מוגן, הרטבה תכופה
סוג 4
משטחי עץ לשימוש בתנאי חוץ במגע עם הקרקע
סוג 4.1
משטחי עץ לשימוש בתנאי חוץ במגע עם הקרקע ו/או עם מים מתוקים (רטובים תמידית)
סוג 5
במי מלח, לאחר הטיפול במוצרי BONDEX השימוש אפשרי
מדריכים - סוגי עץ

סיווגי הסיכון להתקפות ביולוגיות

סיווג סיכון 1

אלמנט העץ מכוסה, מוגן לחלוטין כנגד תנאי מזג האוויר ואינו חשוף ללחות. העץ והאלמנטים הנגזרים ממנו מגיעים לתכולת לחות הנמוכה מ-18%.

סיווג סיכון 2

אלמנט העץ מכוסה, מוגן לחלוטין כנגד תנאי מזג האוויר אך לעיתים טמפרטורת הסביבה עלולה להיות גבוהה ולגרום להצטברות אקראית – אך לא קבועה לאורך זמן – של לחות (על פני השטח). העץ והאלמנטים הנגזרים ממנו מגיעים לתכולת לחות הנמוכה מ-18% עד 20%.

סיווג סיכון 3

אלמנט העץ אינו מכוסה ואינו בא במגע עם הקרקע. הוא עשוי להיות חשוף תמידית לתנאי מזג האוויר. הוא חשוף תמידית להיווצרות תכופה של לחות. העץ והאלמנטים הנגזרים ממנו מגיעים לתכולת לחות של מעל 20%, עם שינויים מהירים יחסית הנגרמים על-ידי תקופות של לחות ויובש לסירוגין.

סיווג סיכון 4

אלמנט העץ בא במגע עם הקרקע או עם מים מתוקים, וחשוף להיווצרות קבועה של לחות. העץ והאלמנטים הנגזרים ממנו מגיעים לתכולת לחות של מעל 20% למשך פרקי-זמן ארוכים.

סיווג סיכון 5

אלמנט העץ נמצא תמידית במגע עם מי-ים. העץ והאלמנטים הנגזרים ממנו מגיעים לתכולת לחות של מעל 20% למשך פרקי-זמן ארוכים.

הגנה מבנית על העץ מהווה את סוג ההגנה החשוב ביותר, בעיקר בעת שימוש חיצוני בעץ. למעשה זוהי אחת השיטות היעילות למניעת נזקים – לוודא שהבנייה בעץ מתבצעת באופן נכון. משמעות הדבר היא שבאמצעות סוג בנייה/מבנה (קונסטרוקציה) מסוים ניתן לצמצם עד למינימום את כמות הלחות והמים שתוכל להגיע ולחלחל לתוך העץ. במילים אחרות: יש לבצע את הבנייה (הקונסטרוקציה) כך שהמים והלחות יורחקו ממשטח העץ מהר ככל האפשר. דוגמאות לכך הן שולי גגות בולטים, הולכת מים באמצעות שיפועים מתאימים, חלונות שקועים ובאופן כללי הימנעות ממגע קבוע עם מים, כמו למשל בגובה הקרקע.