השפעתן של  קרני השמש על העץ נגרמת בעיקר על-ידי קרינה אולטרה-סגולה ואינפרה-אדומה.