הניחו מטלית לחה על פני השטח של העץ. אם העץ מתכהה לאחר מספר דקות, המשמעות היא ששכבת המגן אינה שלמה ואטומה – וזה הזמן ליישם שכבת מגן חדשה.