קרניים אולטרה-סגולות

הקרניים האולטרה-סגולות אינן חודרות לעומק העץ, הן מתמקדות בפני העץ, אך בשילוב פגעי הטבע (גשם, שלג וכדומה) – הם “אוכלים” את הליגנין שבעץ. הליגנין הוא החומר התומך שמכיל העץ. כאשר הליגנין ניזוק, היצמדות הסיבים נפגמת וכתוצאה מכך, המשטח החיצוני של העץ מצהיב ולאחר מכן מאפיר. בשלב זה העץ מאבד את עמידותו בפני מים והטיפול שעבר המשטח החיצוני מאבד את השפעתו. ההתדרדרות במצב העץ היא תהליך איטי.

bondex_extreme_drops_oak_eלחות/מים

עץ הוא חומר היגרוסקופי (סופח לחות/מים), ומשמעות הדבר היא שהוא עשוי לפלוט או לספוג לחות מן הסביבה. במהלך תהליך זה, מידות העץ משתנות. כאשר העץ סופג לחות, הוא מתנפח ומידותיו גדלות. אם העץ פולט לחות, הוא מתכווץ. שיעור ההתנפחות או ההתכווצות משתנה באופן משמעותי כתלות בסוג העץ. ככלל, השינויים הללו משמעותיים יותר בסוגי עץ שהצפיפות שלהם גבוהה.

לכל סוגי ההתקפות על העץ גורם או מאפיין אחד משותף: הלחות. העץ מתנפח ומתכווץ ומופיעים בו סדקים. נוצרות תקיפות של פטריות הגורמות לריקבון והכחלה עקב תכולת הלחות הגבוהה. קיים יחס ישיר ומובהק בין תנאי הסביבה בה נעשה שימוש בעץ לצרכי בניין לתקיפות על-ידי גורמים ביולוגיים מזיקים.

הוועדה האירופית לתקנים (CEN) הגדירה, באמצעות התקן האירופי EN 335, חמש קבוצות סיכון בהתבסס על רמת הלחות אליה נחשף העץ בתנאי יישום שונים.

גורמים נוספים הנלקחים בחשבון במסגרת סיווגי הסיכון כוללים התייחסות לשאלה האם העץ נמצא במגע עם הקרקע, עם מים מתוקים או עם מי-ים, ולמידת חשיפתו לתנאי מזג האוויר (שימוש בתנאי פנים, שימוש במצב מכוסה ומוגן או שימוש בתנאי חוץ). במקרים מסוימים סיווגי סיכון שונים חופפים זה את זה, במיוחד הסיווגים 2 (חשיפה לא תכופה/מקרית ללחות) ו-3 (חשיפה תכופה ללחות).

בכל מקרה של ספק, יש לבחור בסיווג הגבוה ביותר. ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, כך משמעותי יותר הצורך בשיפור העמידות הטבעית של העץ על-ידי טיפול בהספגה.

גשם

הגשם גורם לעלייה בתכולת הלחות של העץ. הוא גם גורם להיווצרות סדקים ולהתפתחות פטריות.

שינויי טמפרטורה

בעץ מופיעים סדקים כשהוא נחשף לקרה או לחום קיצוני, שכן שינויי הטמפרטורה גורמים לשינויים במידות העץ.

קרניים אינפרה-אדומות

הקרניים האינפרה-אדומות מחממות את האזור החשוף וגורמות להיווצרות סדקים לאורך הסיקוס (Grain) ולהתרוממות של השרפים. השפעתן מזיקה ביותר, מכיוון שבמוקדם או במאוחר יופיעו סדקים בפני העץ.

זיהום אוויר

מראה העץ נפגם.

השמש

השפעתן של  קרני השמש על העץ נגרמת בעיקר על-ידי קרינה אולטרה-סגולה ואינפרה-אדומה.