מזיקים ביולוגים לעץ

Detail of traditional, Norwegian log-cabin במהלך חייהם, העצים מפתחים בהדרגה מנגנוני הגנה משלהם כנגד תוקפים חיצוניים. לאחר שהעץ נכרת, מנגנוני ההגנה הללו נחשפים להתקפה. חשוב מאוד להכיר את התוקפים הביולוגיים השונים, את תכונותיהם ומאפייניהם, כדי שניתן יהיה להתגונן מפניהם ביעילות ובכך לשמר את העץ במצב טבעי ככל האפשר. כדי להגן כראוי על עץ – במיוחד…

סוגי עץ

מרקם העץ הוא מאפיין חשוב בסיווג המגוון הרחב של סוגי העץ הקיימים. כאשר העצים צומחים וגדלים, הם מפתחים סימני זיהוי ברורים וייחודיים. קצב הצמיחה של העץ (מהיר או איטי), משפיע על רוחב החתך של טבעות העץ. בעצים שקצב הצמיחה שלהם מהיר, הטבעות תהיינה רחבות יותר והעץ יהיה רך יותר, ואילו בעצים שקצב הצמיחה שלהם איטי…